TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Nghiên cứu đánh giá các mô hình hầm khí sinh học Biogas tại Việt Nam
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Đặng Hữu Long
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Biogas019.pdf