TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau Biogas bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Hoài Châu; Trần Mạnh Hải
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: biogas009.pdf