TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất giống nhân tạo cá thác lác (Notopterus notopterus pallas, 1769)
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Lê Thị Bình; Ngô Văn Ngọc
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan221.pdf