TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Để nghề nuôi trồng thủy sản ở Thừa Thiên Huế phát triển bền vững
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh Bình
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan218.pdf