TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Kết quả dự án khoa học và công nghệ cấp huyện "ứng dụng mô hình hầm khí Biogas nắp nổi xử lý chất thải chăn nuôi heo trên địa bàn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: OKC
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: biogas007.pdf