TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Kết quả nhân lên từ một mô hình khoa học trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản ở huyện Hà Trung
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Đức Hạnh
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan217.pdf