TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: . Đột phá về ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong việc làm bể Biogas bằng nhựa Composite tại Gia Lai
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Tấn Thắng
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: biogas005.pdf