TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Hiện trạng thủy sản tỉnh Tuyên Quang: Đề xuất kế hoạch phát triển thủy sản đến năm 2010
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Văn Sơn
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan211.pdf