TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Động học của quá trình tạo Biogas và quần thể Methanogen trong bể lên men kỵ khí ở nhiệt độ cao xử lý kết hợp bùn thải và rác hữu cơ
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Thái Mạnh Hùng; Tạ Mạnh Hiếu; Phạm Văn ánh; Nguyễn Hữu Tuyên; Nguyễn Việt Anh; Đinh Thúy Hằng
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: biogas004.pdf