TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Mô phỏng quá trình đánh lửa trong buồng cháy động cơ Dual Fuel Biogas-diesel
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Bùi Văn Ga; Trần Văn Nam; Lê Minh Tiến; Nguyễn Việt Hải
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: biogas003.pdf