TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Các yếu tố quyết định lượng vốn tín dụng của hộ nuôi trồng thủy sản ven biển tỉnh Bạc Liêu
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trần Ái Kết
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan207.pdf