TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: ứng dụng mô hình làm hầm bể Biogas bằng nhựa Composite
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Mai Trung Hiếu
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: biogas002.pdf