TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Sử dụng cỏ vườn sản xuất khí sinh học (biogas) ở đồng bằng sông Cửu Long
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Bùi Thị Nga; Nguyễn Văn Kha
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: biogas001.pdf