TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Huyện Lạng Giang tạo bước đột phá trong nuôi trồng thủy sản
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Trọng Quỳ
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan199.pdf