TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Neo-Polymic lên chất lượng nước ao nuôi và năng suất tôm
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trần Đình Mấn; Nguyễn Thế Trang; Phạm Thanh Hà; Phan Thị Tuyết Minh; Nguyễn Quốc Việt; Phạm Việt Cường; Nguyễn Đình Hùng
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan194.pdf