TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Một số đặc điểm sinh sản của cua Huỳnh Đế Ranina Ranina (Linnaeus, 1758) ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Phan Thiết
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Hà Lê Thị Lộc; Nguyễn Thị Thanh Thủy
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan193.pdf