TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Phân lập và đặc tính hóa vi khuẩn Lactic đối kháng với Vibrio SPP. gây bệnh từ ao nuôi tôm ở Thừa Thiên Huế
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Ngô Thị Tường Châu; Ngô Hoàng Song Uyên
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan192.pdf