TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Hiện trạng nguồn lợi và hoạt động khai thác - nuôi trồng thủy sản ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Lê Thị Nam Thuận; Nguyễn Thị Thùy
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan191.pdf