TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Mùa vụ rong mơ ở tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Lê Như Hậu; Bùi Minh Lý; Võ Duy Triết; Nguyễn Bách Khoa; Võ Xuân Mai; Trần Quang Thái; Nguyễn Hữu Đại
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan190.pdf