TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Thực trạng ô nhiễm thủy sản được nuôi ở một số ao hồ Hà Nội
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trịnh Bảo Ngọc; Phạm Duy Tường; Nguyễn Thị Tuyến; Trần Thị Hoa; Lê Thị Tài
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan187.pdf