TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình xử lý nước cấp và nước thải phục vụ sản xuất giống hải sản
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Thị Minh; Vũ Văn Dũng; Cao Văn Hạnh
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan186.pdf