TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: So sánh hiệu quả hấp thụ các yếu tố dinh dưỡng của rong sụn (Kapaphycus alvarezii Doty) và rong guột chùm (Caulerpa racemosa C.Ag.) trong vùng nuôi hải sản tập trung tại Cát Bà
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Đàm Đức Tiến; Phạm Văn Lượng
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan184.pdf