TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Phân bố vi tảo độc hại tại một số vùng nuôi trồng hải sản tập trung ven biển Việt Nam
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Chu Văn Thuộc; Nguyễn Thị Minh Huyền; Lê Thanh Tùng; Tôn Thất Pháp; Nguyễn Ngọc Lâm; Đỗ Thị Bích Lộc
Xuất bản:
Năm suất bản: 6/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan183.pdf