TÀI LIỆU AUDIO

Lĩnh vực:
Tên tài liệu: MÙA XUÂN ƠI
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: CA KHÚC MÙA XUÂN.
Dạng tài liệu: BẢN GHI ÂM
Tác giả: NGUYỄN NGỌC THIỆN. NHÓM MẮT NGỌC.
Xuất bản: TẾT! TẾT ĐẾN RỒI. - HỘI ÂM NHẠC TP HCM, 2013.
Năm suất bản: 1/19/2013
Số trang: 5
Download tài liệu: 301010.mp3