TÀI LIỆU AUDIO

Lĩnh vực:
Tên tài liệu: NGỠ BƯỚC CHÂN NGƯỜI
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: BẢN GHI ÂM CÁC CA KHÚC KÈM THEO TUYỂN TẬP CA KHÚC TRẦN QUANG LỘC VỚI 50 NHẠC PHẨM ĐẶC SẮC.
Dạng tài liệu: BẢN GHI ÂM
Tác giả: NHẠC SĨ TRẦN QUANG LỘC
Xuất bản: TUYỂN TẬP CA KHÚC TRẦN QUANG LỘC VỚI 50 NHẠC PHẨM ĐẶC SẮC. - TP HCM: THANH NIÊN, 2008. - 3 phút.
Năm suất bản: 12/30/2012
Số trang: 3
Download tài liệu: 292287.mp3